Armen te kort

Kansarmoede

Kansarmoede is armoede waarin een laag zelfbeeld en het verlies aan eigenwaarde de eigen keuzemogelijkheden en veerkracht beperken. Mensen in kansarmoede zijn niet in staat om zelfstandig de armoedeval te doorbreken. Dit maakt dat bij het uitblijven of falen van externe hulp deze problematiek per definitie van generatie op generatie wordt doorgegeven. Hier is een innovatieve aanpak nodig!

De kracht van een buddy

Professionele coaches leiden onze vrijwilligers op tot buddy’s in empowerment. Zij leren hoe een fragiel vlammetje doorheen een vertrouwensrelatie aangewakkerd kan worden tot een waar kampvuur.

Samen de strijd aanbinden

Opgeleide vrijwilligers worden gekoppeld aan een persoon in kansarmoede voor een tweejarig buddytraject. Deze gearrangeerde vriendschap verloopt in een kader van gelijkwaardigheid en is gericht op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

Wij vragen uw hulp

  • Ik wil een eenmalig bedrag overschrijven.
  • Ik wil steunen door maandelijks een vast bedrag over te schrijven.
  • Ik wil alleen of met vrienden een sponsor- of benefietactie organiseren.
  • Ik biedt mij aan als vrijwilliger.
  • Ik wil buddy worden.